Finländska Durat är en av de mest erfarna tillverkarna av solid surface-produkter i Europa.  Durat påbörjade tillverkningen i början av 90-talet. Företaget ägs till 100 % av den operativa ledningen. 

Materialet tillverkas i företagets fabrik i Rimito, nära Åbo. Durat tillverkas även i USA och Kina. 

Företaget har utställnings- och butikslokalen i Helsingfors.