Durat-skivan är 12 mm tjock och kan bearbetas med vanliga träbearbetningsmetoder. Vid behov limmas den med Durat-lim. Bänkarna och fogarna på kantlisterna som limmas på dem slipas så att de knappt syns. Vid monteringen kan man även limma ihop flera bänkskivor till en helhet. 

Durats yta slipas med sandpapper tills den glänser. Finslipningen görs med ett sandpapper med grovlek 400. För en mer polerad yta används sandpapper med grovlek 1000.

Durat-bänken monteras på en 12–18 mm tjock plywoodskiva för extra stabilitet. Plywoodskivan fästs i bänkskivan med silikon. 

Durat kan värmeformas för att skapa rundade ytor. På så sätt kan man skapa t.ex. rundade kanter. 

Skivmaterialet skickas till professionella bearbetare och snickare för bearbetning.