Hela Durats verksamhet bygger på att utnyttja återvunnen plast för att tillverka designprodukter av hög kvalitet. Det yttersta målet har sedan början varit att minska mängden plastavfall som hamnar på avfallsanläggningar eller förbränns.  

Durat ger återvunnen plast nytt liv. Durats produkter innehåller ca 30 procent återvunnen industriell spillplast och kan återvinnas till 100 procent. Durat är den enda solid surface-tilllverkaren som använder återvunnen plast i sina produkter.  

Vi samlar själva in returråvaran från närliggande industrianläggningar i Finland och Sverige. Vi sorterar och rengör plasten och krossar den till korn. Vi har förbundit oss att minimera belastningen på miljön och uppnå klimatmålen.  

Vårt mål är att vara kolneutrala senast 2025, då bestämmelserna för koldioxidavtryck hos nya byggnader införs i Finland. Enligt de nya bestämmelserna ska materialen vara energieffektiva och utsläppen vid tillverkningen av materialen ska granskas. För att uppnå dessa mål tänker vi minska vårt koldioxidavtryck enligt standard EN 15978.

Vi strävar också efter att kraftigt effektivisera vår energiförbrukning bland annat genom att förbättra värmeisoleringen och produktionens energieffektivitet på våra fabriker.  

Som elenergi använder vi Ekoenergi, som produceras av vattenkraft och som certifierats av Finlands naturskyddsförbund.  

Vi kompenserar flyg med CO2Esto och strävar efter att i möjligaste mån ersätta flygande med t.ex. tåg, se t.ex. VD Heikki Karppinens resa till Amsterdam.  

Durat har tagits med på Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi.