Målet är sluten cirkulation 

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där man inte ständigt producerar nya produkter, utan där konsumtionen baseras på att man utnyttjar tjänster istället för att äga – man delar med sig, hyr och återvinner. Det gör att materialen bevarar sitt värde så länge som möjligt i samhället. Inom cirkulär ekonomi måste man inte förbruka naturresurser för att nå ekonomisk tillväxt. 

Durat är pionjärer inom cirkulär ekonomi i Finland. Vi har utvecklat verksamheten i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi i hela 30 år. Vårt mål är en sluten materialcirkulation där vår produktion inte ger upphov till något som helst deponiavfall. 

Återvinning  

Varje år använder vi cirka 20–25 ton industriell spillplast som råvara i vår kompositplast. Det motsvarar det årliga plastavfallet från cirka 800 finländare. Användningen av spillplast ersätter motsvarande mängd jungfruråvara vid materialtillverkningen. Det förbrukar mycket mindre resurser än andra, traditionella kompositmaterial. Vårt mål är att hela tiden öka användningen av återvunnet material.  

Spillbitar som uppstår vid bearbetning och t.ex. mycket trasiga möbler som det inte längre lönar sig att renovera krossas och används för att tillverka nytt material. På så sätt återvinner vi materialet helt och hållet i vår produktion och slipper spill.  

Renovering och återanvändning  

Renovering och återanvändning av produkter är det primära sättet att förlänga en produkts livslängd. På så sätt minskar man mängden energi som behövs för att tillverka nytt material och behovet av jungfrumaterial.  

Durat är ett massivt material där eventuella skador är enkla att reparera. Möbler som inte längre ska användas till sitt ursprungliga ändamål t.ex. i samband med en renovering kan lätt rustas upp och anpassas till den nya platsen.  

Vi löser in alla kasserade Durat-möbler, renoverar dem och säljer dem på nytt. Produkter som fått nytt liv säljs under märket Durat Circular.  

Durat har tagits med på Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi.