Durat tillverkar och säljer produkter direkt till privat- och företagskunder. Företaget erbjuder skräddarsydda produkter och en Design Collection-kollektion. Vi säljer även skiv- och tvättställsgods till möbeltillverkare för egen tillverkning. 

Beställningar på skivor och tvättställsmaterial med uppgifter om antal och färg kan skickas direkt till sales@durat.com.  

I vår webbutik kan du se vilka produkter som är tillgängliga direkt.

Produkt- och offertförfrågningar kan skickas via e-post. För att ta fram en offert behöver vi måtten på bänkskivan, höjden på synliga kanter och information om ev. tvättställ. Närmare anvisningar finns i specifikationsanvisningarna. 

Produkterna levereras inom 2–6 veckor beroende på produkt och mängd. Enstaka produkter brukar skickas inom tre veckor efter beställning. 

Innan vi börjar tillverka produkten skickar vi en teknisk ritning till kunden för godkännande